Oferta

„Korzystanie z dóbr i usług jest faktycznie korzystaniem z ich wartości użytkowych” – Andrzej Balicki

 • ksiąg rachunkowych,
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • ewidencji podatku od towarów i usług,
 • wysyłki jednolitych plików kontrolnych,
 • ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • karty podatkowej,
 • pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej (umowy o pracę, listy płac, karty wynagrodzeń, akta pracownicze),
 • rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (deklaracje ZUS),
 • rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • politykę rachunkowości,
 • biznes plany,
 • analizy i raporty finansowe dla Zarządu, Rady Nadzorczej oraz banków zgodnie z oczekiwaniami Klienta,
 • dodatkowe analizy sprzedaży, kosztów i inne obejmujące dowolne dane księgowe.
 • reprezentując podatnika w procesach kontrolnych przed Urzędem Skarbowym i ZUS,
 • dodatkowe analizy sprzedaży, kosztów i inne obejmujące dowolne dane księgowe.
 • w założeniu firmy (proces rejestracyjny),
 • w wyborze formy opodatkowania,
 • w wypełnianiu wniosków kredytowych, faktoringowych,
 • w wyprowadzaniu zaległości księgowych i podatkowych,
 • w wyborze odpowiedniego oprogramowania,
 • we wdrożeniach oprogramowania,
 • w innych usługach w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.

Odbieramy dokumenty od Klienta