Cennik

„Kiedy klient chce kupić coś tanio i najwyższej jakości odpowiadam: A po co Panu dwa urządzenia?” – Rafał Markiewicz

Za świadczone usługi pobieramy wynagrodzenie w kwocie:

Formy uproszczonej księgowości

 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: od 250,00 zł netto / miesiąc (limit do 30 dokumentów),
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów: od 300,00 zł netto / miesiąc (limit do 30 dokumentów),

Uwagi: Za prowadzenie rejestrów VAT i struktury JPK_VAT (dotyczy czynnych podatników VAT), pobierana jest dodatkowa opłata 50,00 zł netto / miesiąc.

Pełna księgowość (księgi rachunkowe)

 • Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych wraz z rejestrami VAT i strukturami JPK (obligatoryjne oraz na żądanie): od 1 000,00 zł netto / miesiąc.

Kadry i płace z dokumentacją pracowniczą / rozliczenia ZUS

Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa wraz z rozliczeniami i dokumentacją ZUS:

 • za jednego pracownika od 65,00 zł netto /miesiąc
 • za jednego zleceniobiorcę w ramach umowy cywilnej od 50,00 zł netto /miesiąc

Pozostałe usługi wspomagające działalność gospodarczą

 • rozliczenia roczne (możliwość wysyłki elektronicznej do US przez biuro) dla firm obsługiwanych na podstawie stałej umowy ramowej – GRATIS
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych dla firm obsługiwanych na podstawie stałej umowy ramowej – GRATIS
 • pozostałe usługi zlecone przez Klienta (m.in. analiza finansowa, kontrola kosztów, raporty dla potrzeb wewnętrznych klienta, wnioski do instytucji finansowych) – zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.

Czynnikami wymiernymi, kształtującymi cenę świadczonej usługi są:

 • wybrana forma prawna działalności gospodarczej (spółki kapitałowe, spółki osobowe , osoby fizyczne prowadzące działalność)
 • rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej (produkcja, usługi, handel)
 • zadeklarowana / obligatoryjna (w niektórych przypadkach) forma opodatkowania
 • ilość dokumentów księgowych (m.in. faktury, rachunki, paragony, operacje bankowe i kasowe, pozostałe dowody księgowe)
 • wielkość zatrudnienia (ilość umów o pracę i pozostałych form cywilnych np. zlecenia, dzieło)
 • miejsce świadczenia usługi (usługi stacjonarne w naszej siedzibie, usługi mobilne w siedzibie klienta)
 • usługi dodatkowe (m.in. analiza finansowa, kontrola kosztów, raporty dla potrzeb wewnętrznych klienta, wnioski do instytucji finansowych)