Oferta

„Korzystanie z dóbr i usług jest faktycznie korzystaniem z ich wartości użytkowych” – Andrzej Balicki

Oferujemy usługi w zakresie prowadzenia:

 • ksiąg rachunkowych,
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • ewidencji podatku od towarów i usług,
 • elektronicznej wysyłki deklaracji podatkowych i jednolitych plików kontrolnych,
 • ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • karty podatkowej,
 • pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej (akta osobowe, umowy o pracę, umowy zlecenia i dzieło, listy płac, karty wynagrodzeń, ewidencja czasu pracy, pozostałe zaświadczenia i korespondencja z instytucjami zewnętrznymi),
 • rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (deklaracje ZUS),
 • rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • rocznej sprawozdawczości finansowej na portalu S24-EKRS.

Opracowujemy:

 • politykę rachunkowości dla firm,
 • biznes plany,
 • analizy i raporty finansowe dla Zarządu, Rady Nadzorczej oraz banków zgodnie z oczekiwaniami Klienta,
 • dodatkowe analizy sprzedaży, kosztów i inne obejmujące dowolne dane księgowe.

Pomagamy:

 • w formalnościach związanych z otwarciem jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek osobowych, spółek kapitałowych,
 • w wyborze formy opodatkowania,
 • w wypełnianiu wniosków w sprawie przyznania z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • w wypełnianiu wniosków kredytowych, faktoringowych, leasingowych,
 • w wyprowadzaniu zaległości księgowych i podatkowych,
 • w wyborze i wdrożeniach odpowiedniego oprogramowania,
 • w usługach doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w zależności od indywidualnych potrzeb klienta,
 • reprezentując podatnika w procesach kontrolnych przed Urzędem Skarbowym i ZUS.

Odbieramy dokumenty od Klienta