Klauzula informacyjna (RODO)

W związku z wejściem w życie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27/04/2016 w sprawie ochrony i przetwarzania danych osobowych (RODO) informuję, że Biuro Rachunkowe „ROYAL- PROFIT” Rafał Żmija ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim przetwarza przekazane przez Państwo dane osobowe:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Rachunkowe „ROYAL- PROFIT” Rafał Żmija ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy się kontaktować listownie pod ww. adresem siedziby.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27/04/2016 r. w związku
  z wykonywaniem umowy, a także w celu realizacji obowiązków podatkowych
  lub księgowych związanych z rozliczeniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (RODO) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę, jak również w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji o wykonanych usługach (podstawa: art. 6 ust.1 lit. f RODO).
 4. Biuro Rachunkowe „ROYAL- PROFIT” Rafał Żmija ul. Unii Europejskiej 10,
  32-600 Oświęcim jako administrator może udostępnić i przekazać Państwa dane naszym odbiorcom, jak również podmiotom świadczącym nam usługi oraz instytucjom, które z mocy prawa mogą żądać przekazania tych danych.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, a w szczególności w okresie, przez który jesteśmy zobowiązani do przetwarzania i przechowywania danych wynikających
  z przepisów prawa (w tym ustawy o podatku dochodowym i podatku VAT).
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
  • ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO „prawo do bycia zapomnianym”,
  • przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
  • wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgodny na przetwarzanie danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, o których mowa
   w art. 21 ust.1 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).